Zmiana języka na Angielski

Cennik przykładowych usług

W zależności od ilości dokumentów i złożoności obsługi księgowej ceny kształtują się następująco:

 • pełna księgowość od 500,00 zł miesięcznie,
 • książka przychodów i rozchodów od 200,00 zł miesięcznie,
 • ryczałt ewidencjonowany od 100,00 zł miesięcznie,
 • obsługa kadrowo-płacowa – 30,00 zł od osoby miesięcznie.

Oferta

Oferta firmy IMPACT jest dostosowana do potrzeb klientów prowadzących działalność gospodarczą. Została stworzona w oparciu o lata doświadczeń zdobytych w zawodzie księgowego. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami świadczonych przez nas usług.

KSIĘGI HANDLOWE

 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów,
 • prowadzenie księgi głównej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie planów amortyzacji,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji księgowej wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji CIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie zapisów i sporządzanie comiesięcznych wydruków z księgi podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie planów amortyzacji,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • rozliczenia roczne właścicieli,
 • załatwianie spraw związanych z wnioskami o niezaleganiu.

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i innych absencji  pracowniczych,
 • sporządzanie listy płac,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji PIT związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie płatności budżetowych w związku z zatrudnieniem,
 • załatwianie spraw związanych z wnioskami o niezaleganiu. 

INNE

 • posługujemy się oprogramowaniem Optima firmy COMARCH oraz oprogramowaniem firmy RAKS Sp. z o. o.,
 • na życzenie klienta odbieramy dokumenty z siedziby firmy.